Algemene voorwaarden/Privacy policy

Indien u een boeking doet per telefoon, mail of via de facebookpagina, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Elkdier biedt de mogelijkheid dieren te verzorgen gedurende de vakantie van de eigenaars / bezitters van het dier waarbij het dier met de grootst mogelijke zorg zullen worden omringd.

2. Ingeval van ziekte en/of verwonding van het ter verzorging afgegeven dier is Elkdier gerechtigd om een dierenarts te consulteren. De kosten van deze dierenarts zullen worden aangerekend aan de eigenaar bij het opnieuw ophalen van het dier.

3. Indien wij jouw dierenarts niet of niet tijdig kunnen bereiken, behouden wij het recht om naar onze contractdierenarts te gaan met het ter verzorging afgegeven dier.

4. Het ter verzorging afgegeven dier is op geen enkele wijze verzekerd bij Elkdier. De dieren dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar / bezitter van het dier.

5. Het ter verzorging afgegeven dier wordt uitsluitend aan de eigenaar / bezitter teruggegeven indien de pensionkosten werden voldaan. Bij aanvang wordt een voorschot van 50% betaald. Indien geen betalingsbewijs van het voorschot wordt bijgebracht, zal het dier niet kunnen worden achtergelaten voor verzorging en dient de eigenaar het dier terug mee naar huis te nemen.

6. Het dierenpaspoort blijft gedurende de verblijfsduur bij Elkdier.

7. Ingeval van niet tijdig geannuleerde reservaties behoudt Elkdier zich het recht voor een schadeloosstelling te vragen gelijk aan de helft van de dagprijs vermenigvuldigd met het aantal gereserveerde dagen. Onder niet tijdig verstaan wij, in de schoolvakanties 1 maand en buiten de schoolvakanties 3 weken op voorhand annuleren.
8. In het geval dat uw dier schade toebrengt aan onze eigendom, behoudt Elkdier zich het recht voor een schadeloosstelling te vragen.

PRIVACY POLICY
Privacyverklaring van Elkdier.
Elkdier neemt de bescherming van de privacy van klanten ernstig.
Communicatie via onze website
Informatie die ons via onze website bereikt wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Communicatie per e-mail
De door u gestuurde informatie per e-mail wordt enkel door ons gelezen. De inhoud is geheim voor derden.
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen , gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.
Telefonische communicatie
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u door ons telefonisch gecontacteerd worden met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over komende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.
De informatie die u ons telefonisch verstrekt is persoonlijk en blijft geheim voor derden.
Communicatie tijdens onze diensten
Alle door u doorgegeven informatie wordt door ons geheim gehouden. Bij vragen van derden beroepen wij ons op het beroepsgeheim